Naši proizvodi

Zašto su TT svećice bolje za automobile sa TNG instalacijom?

Automobili koji koriste TNG se razlikuju od standardnih automobila, zato što TNG instalacija traži više energije sa indukcionog kalema da bi pokrenula motor. Smeša TNG-a i vazduha ima 20-30% veći otpor paljenju nego smeša benzina i vazduha. Zbog toga paljenje traži veću energiju sa indukcionog kalema i snažniju varnicu.

Koji su izazovi upotrebe TNG-a?

  • Teško paljenje
  • Više temperature potrebne kako bi se smeša upalila
  • To zahteva viši napon paljenja
  • Brže propadanje svećica

Radni vek standardnih svećica je do 70% kraći od onih korišćenih na benzinskim motorima.