Naši proizvodi

Saznajte zašto je naša Nickel TT tehnologija tako inovativna!

Ove Nickel TT svećice su prve svećice sa tankim elektrodama napravljenim bez upotrebe plemenitih metala. One imaju centralnu i elektrodu uzemljenja od nikla sa prečnikom od 1,5 mm, što je manje od nikl svećica.Zahvaljujući ovoj karakteristici, svećice DENSO Nickel TT pokazuju veću snagu varnice i obezbeđuju efikasnije paljenje smeše vazduha i goriva.  Što se tiče parametara paljenja, svećice Nickel TT su podjednake sa platinskim svećicama i omogućuju smanjenje potrošnje goriva. Ovo se postiže potpunim sagorevanjem smeše u cilindru pri poboljšanim performansama motora.