Naši proizvodi

Saznajte zašto je naša Iridium TT tehnologija tako inovativna!

Iridium TT

Nikl svećice imaju dve ravne površine, koje blokiraju mogućnost rasta varnice paljenja. Ali dve igličaste elektrode na svećicama DENSO Iridium TT (sa centralnom elektrodom koja je za 0,2 mm manja nego kod najbližih rivala) deluju kao tanji „prsti“, omogućavajući varnici da se širi 360 stepeni u sve 3 dimenzije.

Ovo poboljšava sposobnost smeše vazduha i goriva da se upali i zauzvrat, omogućava varnici da se brže i bolje proširi, optimizujući potrošnju goriva i performanse.

Vrhunska DENSO tehnologija kreirala je jedinstvenu iridijum-rodijum leguru sa najvišim odnosom iridijuma na tržištu za centralnu elektrodu kao i pomenutu platinsku leguru za elektrodu uzemljenja, omogućujući produženi radni vek svećice.